open e-mail aan: info@markrutte.nl

cc: J.Snijder@tweedekamer.nl

van: leendert@ikmaakmezorgen.nl

 

Zierikzee, 4 november 2006.
 
Geachte heer Rutte,
 
"Heeft u vragen, suggesties ideeën? Mail ze me!" schrijft u op de website www.stemvvd.nl
Daar maak ik graag gebruik van.
 
Recentelijk heeft de Tweede Kamer de motie Van der Staaij c.s. over het Natuurpakket Westerschelde aangenomen. De Motie is mede opgesteld door mevrouw Snijder-Hazelhoff. De VVD heeft voor deze motie gestemd; de VVD is dus ook van mening dat er geen sprake mag zijn van onvrijwillige landbouwgrondverwerving ten behoeve van ontpoldering.
 
Nu zegt de motie Van der Staaij niets over de Rijksprojectenprocedure. Terecht hield minister Veerman de kamer voor dat de motie Van der Staaij de Rijksprojectenprocedure, die de Tweede Kamer bewust aangenomen heeft van tafel veegt.
 
Als ondertekenaar van de motie Van der Staaij vindt de VVD dat blijvend en onverkort moet gelden dat er geen sprake mag zijn van onvrijwillige grondverwerving ten behoeve van de ontpoldering, is de VVD dus voor het opheffen van de Rijksprojectenprocedure voor het Natuurpakket Westerschelde.
 
Mag ik van u in verband met de komende verkiezingen voor 22 november een standpunt vragen over de Rijksprojectenprocedure voor het Natuurpakket Westerschelde? Bent u ook van mening dat de Rijksprojectenprocedure voor dit project opgeheven moet worden?
 
In afwachting van uw bericht,
 
met vriendelijke groet,
 
Leendert van Melle

platform www.ikmaakmezorgen.nl

 

terug naar e-mails en brieven
terug naar startpagina