zwartkopmeeuw
www.ikmaakmezorgen.nl

open e-mail aan: C.vdStaaij@tweedekamer.nl

van: leendert@ikmaakmezorgen.nl

Zierikzee, 3 november 2006

 
Geachte heer Van der Staaij,
 
De SGP heeft zich consequent opgesteld als tegenstander van ontpoldering. Als een van de weinige partijen heeft u ontpoldering in het partijprogramma opgenomen. Goede landbouwgrond mag niet ontpolderd worden, aldus de SGP.
 
Na alle verslagen rond uw motie inzake ontpoldering doorgenomen te hebben is mij opgevallen dat, alhoewel de tweede kamer ruim uw motie gesteund heeft, de Rijksprojectenprocedure in het geheel niet in de motie voorkomt. Terecht heeft minister Veerrman dat de kamer voorgehouden. "Met de motie Van der Staaij is de rijksprojectenprocedure in feite van tafel geveegd", aldus de minister op 5oktober jl.
Politiek is de rijksprojectenprocedure natuurlijk niet van tafel. Daarom vraag ik bij deze of de SGP een standpunt in wil nemen over de Rijksprojectenprocedure voor ontpoldering in het Westerschelde Natuurpakket.
 
Ik zal zeer waarderen als u voor 22 november reageert.
 
In afwachting van uw bericht,
met virendelijke groeten,
 
 
Leendert van Melle

platform www.ikmaakmezorgen.nl

 

terug naar e-mails en brieven
terug naar startpagina