zwartkopmeeuw
www.ikmaakmezorgen.nl

Oproep per e-mail aan de Staten van Zeeland om achter de Zeeuwse bevolking te gaan staan

Zierikzee, 13 juni 2007.

Geachte leden van de Staten van Zeeland,

Hierbij doe ik u een kopie van een brief toekomen die ik naar de rubriek “lezers schrijven” van de PZC gestuurd heb.
In het kader van het duale systeem kunt u achter de Zeeuwse bevolking gaan staan en in de komende statenvergadering een belangrijke beslissing nemen.

De genoemde Interview-NSS enquête is destijds door Omroep Zeeland op het internet gepubliceerd en u kunt de enquête hier nog eens nalezen.

Met vriendelijke groet,

Leendert van Melle.

______________________________________________

Ontpolderen

Er heerst in Zeeland grote onzekerheid rond het natuurpakket voor de Westerschelde. Dat is begrijpelijk, want volgens de laatste Interview-NSS enquête voor Omroep Zeeland en de PZC is 59% van de Zeeuwen tegen ontpoldering voor getijdennatuur. (Van de Zeeuwen ouder dan 50 jaar is zelfs 71% tegen) Het Zeeuws voorstel moest dan ook stranden.
Wat nu? Herstel van getij in de Grevelingen dan? Of eilandjes voor de kust misschien? Of die 600 hectare gewoon doordrammen en onteigenen?
Nu de Tweede Kamer de Scheldeverdragen gaat behandelen wordt het tijd dat de Staten van Zeeland doen waar het burgerinitiatief voor een referendum of enquête over ontpolderen toe opgeroepen heeft: Maak middels een motie bij de politici in Den Haag de uitslag van genoemde enquête bekend en voeg daar aan toe dat de Staten van Zeeland, op GroenLinks na, zoals tijdens de laatste verkiezingscampagne bleek, ook tegen ontpoldering voor getijdennatuur zijn.

Leendert van Melle
Havenpark 18
Zierikzee