www.ikmaakmezorgen.nl
e-mail aan de Statenleden van Zeeland  

 

Zierikzee, 5 mei 2006.

Betreft: Verhouding Gedeputeerde Staten/Zeeuwse Milieufederatie

Geachte Leden van de Staten van Zeeland,

Dankzij het dualisme richten de rechtstreeks gekozen leden van de provinciale staten zich sterker op de burgers, lees ik op uw website. Graag vraag ik dan ook uw aandacht voor het volgende:

Onlangs konden wij vernemen (PZC 19/4) dat de  provincie Zeeland de subsidiering van de ZMF, die intussen bij 30 commissies van de provincie betrokken is, tot en met 2009 verlengd heeft. Nieuw is dat jaarlijks prestatieafspraken gemaakt worden; de vereniging moet waarmaken wat ze belooft. Lukt dat niet, dan kan dat gevolgen hebben voor de subsidie-uitkering. Ferme taal. Maar dat valt in het niets vegeleken met de ferme taal van de directeur van de ZMF, de heer Tjeu van Mierlo op 11 mei 2005 tijdens een ledenvergadering. Zie http://www.zmf.nl/index.php?id=4&artikel=201

Bij zijn terugblik op het tot stand komen van de Ontwikkelingsschets 2010 verklaarde hij: “We draaiden in alle werkgroepen mee en vormden samen met de Antwerpse haven de goed geïnformeerde partij….We hebben onze oppositierol opgepakt, we dreigden met juridische actie en moesten flink aan de lobby… Met alles wat we in de kast hadden hebben we ProSes, maar met name het Rijk, bewerkt om natuur de plaats in de ontwikkelingsschets te geven die het verdient…. De nieuwe getijdennatuur had met een minimumareaal van 600 hectare haar plek teruggekregen…. Wij accepteren dat economische en sociale belangen hun plek krijgen in dit project. Daarmee wensen we ons echter niet op voorhand te conformeren aan alle voorstellen die in deze kaders worden opgesteld. Als zulke voorstellen pertinent strijdig zijn met de doelstelling van onze vereniging, zullen we onze medewerking aan het project beëindigen.… De positie van ZMF is sterk….”

Het lijkt er meer op dat de ZMF een prestatieafspraak met het provinciebestuur heeft dan andersom. Met name de opmerking dat de ZMF aan het 200 miljoen euro kostende Natuurpakket Westerschelde meewerkt onder bepaalde voorwaarden op sociaal en economisch terrein, baart mij grote zorgen.

Gezien de uitspraken van de heer Van Mierlo, inmiddels wel een jaar geleden, en de kritiek van de Zeeuwse bevolking op de, slechts 1200 leden tellende ZMF, vraag ik de statenleden of zij de verhouding GS – ZMF willen evalueren. Staan de statenleden nog steeds achter deze subsidie en de voorwaarden waaronder de subsidie verstrekt is, inclusief eventuele side-letters (Albert Heijn affaire) en mondelinge toezeggen?
Gezien het publieke debat in Zeeland en de rubriek “lezers schrijven” in de PZC vraag ik u, wederom uw website citerend, te luisteren naar de inwoners van Zeeland, uw kiezers van morgen.

In afwachting van uw behandeling,
verblijf ik,
met vriendelijke groet,

Leendert van Melle.