www.ikmaakmezorgen.nl

e-mail aan de gemeente Middelburg  
_______________________________________________________________________________

 

Het Actiecomité Tegen Ontpolderen.
Eendragtweg 12
4543PL Zaamslag

 

Aan de Gemeenteraad van de gemeente Middelburg
Kanaalweg 3
4337 PA Middelburg

 

Zaamslag, 26 mei 2006.

Betreft: Standpunt van de Zeeuwse Gemeenten inzake ontpolderen.

 

Geachte Raadsleden,

Ontpolderen houdt de gemoederen in Zeeland bezig. En terecht; het aan de zee prijsgeven van goede landbouwgrond voor getijdennatuur is nogal wat. Niet vanuit Zeeland, maar vanuit Den Haag hebben de Zeeuwen de ontwikkelingsschets 2010 over zich heen gekregen. We staan nu aan de vooravond van de inspraak- en MER-procedures voor het Natuurpakket, zoals de provincie het ontpolderen genoemd heeft.
Gemeentebesturen staan het dichtst bij de bevolking. Het is dan ook niet verwonderlijk dat reeds in de gemeenten Hulst, Reimerswal, Schouwen-Duiveland, Terneuzen, Sluis, Kapelle en Borsele moties tegen ontpolderen aangenomen hebben. De onafhankelijke website www.ikmaakmezorgen.nl volgt de raadsbesluiten en waar mogelijk verwijst deze site naar de pagina’s van de gemeentewebsites waar moties en of besluiten vermeld staan.  

Aangezien de meerderheid van de Zeeuwse gemeenten zich uitgesproken hebben tegen ontpolderen, zijn wij benieuwd naar de visie van uw gemeente over ontpolderen. Voor zover ons bekend heeft de gemeente Middelburg ontpolderen niet op de agenda gehad en verzoeken wij u, om als gemeenteraad een uitspraak te doen over het ontpolderen van 600 hectare landbouwgrond in het kader van het natuurpakket van de Provincie Zeeland.

In afwachting van uw bericht,

Verblijven wij,

Met vriendelijke groet,

 

Het Actiecomité Tegen Ontpolderen.