open e-mail aan: cda.publieksvoorlichting@tweedekamer.nl

van: leendert@ikmaakmezorgen.nl

Zierikzee, 2 november 2006

 
Geacht CDA!
 
In de PZC van 28 oktober jl. konden wij lezen hoe het CDA de mosselsector en de boeren die hun land door ontpolderen kwijt te raken, steunt.
Ik maak u er op atent dat niet alleen de betrokken boeren in Zeeland tegen ontpolderen zijn. Er is in Zeeland een breed draagvlak tegen ontpolderen. De handtekeningenactie heeft dat aangetoont.
 
"Ook als de commissie Maljers niet met alternatieven komt, blijven wij tegen gedwongen ontpoldering“, heeft uw fractievoorzitter Verhagen volgens de PZC gezegd. Als platform tegen Ontpoldering zijn wij natuurlijk blij met die uitspraak.
 
Toch zijn wij niet gerust met deze uitspraak, want in het debat in de Tweede Kamer op 5 okt n.a.v. het algemeen overleg in de cie. LNV op 21 september over de motie Van der Staaij c.s. betreffende het Natuurpakket Westerschelde is minister Veerman heel duidelijk: "In de motie Van der Staaij staat dat blijvend en onverkort moet gelden dat er geen sprake mag zijn van onvrijwillige grondverwerving ten behoeve van de ontpoldering. Daarmee is de rijksprojectenprocedure in feite van tafel geveegd. Ik vind dat niet wenselijk en naar mijn idee is dat niet de bedoeling van de Kamer."
Vreemd genoeg wordt in het debat niet op die uitspraak ingegaan.
Als ondertekenaar van de motie Van der Staaij vindt het CDA dat blijvend en onverkort moet gelden dat er geen sprake mag zijn van onvrijwillige grondverwerving ten behoeve van de ontpoldering, is het CDA dus voor het opheffen van de Rijksprojectenprocedure voor het Natuurpakket Westerschelde.
 
Mag ik van u in verband met de komende verkiezingen een standpunt vragen over de Rijksprojectenprocedure voor het Natuurpakket Westerschelde? Bent u ook van mening dat de Rijksprojectenprocedure voor dit project opgeheven moet worden?
 
In afwachting van uw bericht,
 
met vriendelijke groet,
 
Leendert van Melle

platform www.ikmaakmezorgen.nl
_______________________________________________________________________

aan: s.buijs@tweedekamer.nl

van: leendert@ikmaakmezorgen.nl

Zierikzee, 4 november 2006.

 
Geachte heer Buijs,
 
Bijgevoegd een e-mail die ik aan het CDA e-mail-adres voor de standpunten van het CDA stuurde.
Ik kreeg een auto-response dat mijn e-mail onder nr 65785 geregistreerd is en dat ik binnen 14 dagen antwoord zal krijgen.
 
Mag ik u vragen, als Zeeuws CDA-vertegenwoordiger spoedige beantwoording van mijn e-mail te bewerkstelligen?
 
Op mijn website www.ikmaakmezorgen.nl zal ik de reacties van de politieke partijen op mijn e-mails vermelden.
 
In afwachting van uw reactie,
 
met virendelijek groeten,
 
Leendert van Melle
platform www.ikmaakmezorgen.nl
 


terug naar e-mails en brieven
terug naar startpagina