open e-mail aan de fracties van D66 en GroenLinks en van de Tweede kamer der Staten Generaal

Onder andere n.a.v. dit artikel schreef Guus Langeraert van Vienden van Waterdunen Nee!!! onderstaande e-mail :
Aan de gerespecteerde leden van de fractie van D66 in de Tweede Kamer van onze StatenGeneraal,
Aan de gerespecteerde leden van de fractie van  GroenLinks in de Tweede Kamer van onze StatenGeneraal,
cc t.k. aan gerespecteerde leden van andere fracties in de Tweede Kamer van onze StatenGeneraal ,
cc t.k. aan de fractievoorzitters van de fracties van de politieke partijen in de Tweede Kamer van onze StatenGeneraal ,

In de PZC /  BN De Stem - twee Zeeuwse/ZeeuwsVlaamse regionale kranten - lazen we vanmorgen dat u  " de drie wetenschappers die de alternatieve ontpolderingsplannen van het kabinet hebben beoordeeld om toelichting over hun bevindingen " gaat vragen tijdens een openbare vergadering in de Tweede Kamer. " Daarnaast worden de Belgen uitgenodigd. " lazen we verder.
We zouden u dringend willen verzoeken om ook mensen uit de ANTI-ontpolder-beweging van binnen, maar ook van buiten Zeeland / ZeeuwsVlaanderen uit te nodigen, zodat ook zij hun opvattingen, meningen, kennis en gevoelens met u kunnen delen.
Het gaat in de ANTI-ontpolder-beweging niet alleen om plannen met de HedwigePolder, maar ook om de plannen met andere polders op beide oevers van de WesterSchelde, t.w. de Perkpolders, de Oud- en JongBreskensPolder, de ZwinPolders ( o.a. de Koning LeopoldPolder ), de EendragtPolder, de HellegatPolder, de WelzingePolder, de EveringePolder, de ZuidPolder en de Van HattumPolder.
We zouden uw reactie op dit e-mailtje bijzonder op prijs stellen.
Met een oprechte Zeeuwse / ( West) ZeeuwsVlaamse ANTI-ontpoldergroet en een vriendelijke “ Vrienden van Waterdunen NEE !!! “ groet,
guus langeraert,mede-initiatiefnemer van de “ Vrienden van Waterdunen NEE !!! “ .