www.ikmaakmezorgen.nl

Ontpolderen en Freud

Zierikzee, 25-6-2006. Tot voor kort heb ik ontpolderen nooit gecombineerd met Freud; bovendien waarom zou je. Als je de startnotitie Verruiming Vaargeul in dezelfde tijd leest als het Filosofisch Magazine wordt je geforceerd dat verband wel te zien.

freudEen startnotie van een MER beoogt objectief informatie te verschaffen over bepaalde plannen en de implicatie van die plannen op mens en omgeving. Daarbij hoort een beschrijving van de huidige situatie voordat de plannen uitgevoerd worden en de autonome ontwikkelingen in het gebied die sowieso zullen plaats gaan vinden.

Bij de beschrijving van de huidige situatie van het Schelde estuarium wordt beschreven hoe het landschap door het getij in de loop der tijden gevormd werd. De industriële installaties rond de Schelde, de kerncentrales, de havens, de steden van Vlissingen tot Antwerpen, de archeologische en de cultuurhistorische waarden woorden beschreven. Bij de beschrijving van de autonome ontwikkelingen van het gebied als de vaargeul niet verdiept wordt, worden de havens van Antwerpen en de WCT in Vlissingen vooral genoemd.

Dit geloof je toch niet!. Het landschap rond de Westerschelde wordt beschreven en de invloed van eeuwen landbouw op het landschap van Zeeland wordt niet genoemd. Daarmee wordt in de startnotitie Vaargeulverruiming een volkomen foutief beeld gegeven. Dan vraag je jezelf onmiddellijk af of de landbouw hier bewust niet genoemd is; immers hoe meer de bepalende rol van de landbouw in het gebied genoemd wordt, hoe moeilijker het wordt als je landbouwgebied onder water wilt zetten. Of zijn de schrijvers van de startnotitie dit "vergeten"? In het tweede geval komt vriend Freud om de hoek kijken. Hebben de schrijvers van de startnotitie niet in de gaten gehad dat ze hier een belangrijk gegeven niet noemden omdat ze onbewust de belangrijke rol van de landbouw verdrongen? Die vraag is interessant, maar hoeft niet beantwoordt te worden, want het resultaat is het zelfde: De startnotitie is subjectief ten aanzien van de rol van de landbouw in het gebied van de MER en dat is uiterst kwalijk. Van schrijvers van dit soort rapporten mag toch objectiviteit verwacht worden.

Ik houd het er op dat de schrijvers dit soort fouten bewust maken. Bewust krijgt de landbouw geen belangrijke plaats. En dat stuur je door de tekst slim te schrijven. Net zo goed als in de langetermijnvisie Schelde-estuarium 2030 (LTV) de landbouw al geen plaats krijgt. Eerder heb ik mede daarom de LTV een LTV met oogkleppen genoemd. Resulterend in een ondergeschikte rol bij het OAP, waar de ZLTO er slechts "goed" flankerend beleid uit kon slepen.
Thijs Kramer had trouwens, toen hij nog bij de ZMF werkte, ook geen goed woord over voor de LTV. Hij vond hem afgedwongen, haastwerk en verarmd. Dat bleek uit een powerpoint-presentatie van hem in 2001

Eigenlijk zou ik deze tekst moeten bewaren voor het bezwaarschrift tegen de Vaargeul verruiming.

De verdedigers van ontpolderen hebben het er steeds over dat je niet één facet uit de Ontwikkelingsschets kunt halen. Dat impliceert dat als je de vaargeulverruiming tegenhoudt je ook het ontpolderen tegenhoudt. De vaargeulverruiming is qua milieuwetgeving uiterst dubieus en de startnotitie is al gekunsteld. De ZMF heeft de tweede verdieping niet voor niets tegen kunnen houden.

Nog even Freud: Altijd zijn er critici op zijn theorie geweest. Wittgenstein noemde Freud's theorieën een vorm van bijgeloof. En volgens Popper voldoet de psychologie van Freud niet aan de voorwaarden van een wetenschappelijke theorie.

We laten Freud over aan de psychologen en filosofen. Voor de Zeeuwen is belangrijker dat geconstateerd is dat de startnotie Vaargeulverruiming subjectief geschreven is.


Terug naar Startpagina
Terug naar Krantenartikelen
Terug naar Ikmaakmezorgen-artikelen