Op 25 juni 2015 is de dijk bij Perkpolder doorgestoken vanwege zogenaamd natuurherstel in de Westerschelde. Lees het artikel 'Soms is nieuwe natuur slecht voor de natuur'.
_________________________________________________________________
19 maart 2015. In haar beroep tegen de uitbreiding van het Zwin bij de Raad van State stelde gisteren "Red onze polders" dat Vlaanderen zich niet houdt aan het internationale Rijksinpassingsplan voor het Zwin door verontreinigd polderwater in het Zwin te spuien. Lees het persbericht en de hoofdpuntennotitie.
_________________________________________________________________
28 november 2014. Schelde-symposium 'leren van de uitvoering' was een gemiste kans.
De vele nieuwe onderzoeken en inzichten betreffende het Schelde-estuarium bleven onbesproken.
_________________________________________________________________
14 november 2014. Doek valt voor Hedwige,
maar er komt geen duurzaam natuurherstel. De Hedwigepolder slibt in 20 jaar vol.
_________________________________________________________________
27 oktober 2014. Tijdsdruk op Algemeen Overleg Natuurbeleid in de vaste kamercommissie EZ bij een overvolle agenda over de Rijksnatuurvisie, de ecotopenkaarten in de Westerschelde en ontpolderen bij Rhoon.
_________________________________________________________________
15 september 2014. De webredacteur stuurt brief naar de Tweede Kamer over de laatste inzichten van Arcadis over de Westerschelde. De dynamiek in de Westerschelde is, in combinatie met strategisch storten, in staat om te anticiperen op twee verdiepingen. Daar is dus geen ontpoldering voor nodig.
_________________________________________________________________
26 augustus 2014. 13 halve waarheden van de Vogelbescherming
Nederland betreffende natuurherstel in de Westerschelde. N.a.v. een interview in de PZC van de Vogelbescherming kan gesteld worden dat er sprake is van de Groene Westerschelde Leugen.
_________________________________________________________________ 18 augustus 2014. Congres Toekomstvisies Westerschelde op Deltapark Neeltje Jans op 2 oktober a.s. met als dagvoorzitter Prof. drs. ir. J .K. Vrijling, hoogleraar TU-Delft. Tegelijkertijd is er een vakbeurs op het Deltapark. Inschrijven kan hier.
_________________________________________________________________
25 juni 2014. De CLoedt wil zelf ontpolderen. Hij wil een andere inrichting van de Hedwigepolder zelf realiseren.
_________________________________________________________________
5 maart 2014
. Gepensioneerd, onafhankelijk waterbouwkundige ir. Wil Lases confronteert staatsecretaris Dijksma met het falen van het beleid voor natuurherstel in de Hedwigepolder en de Westerschelde.
_________________________________________________________________ novemver 2013. In haar zienswijze brengt "Red onze Polders" een alternatief in voor het ontpolderen van Het Zwin en de Willem Leopoldpolder.
_________________________________________________________________
30 oktober 2013. Ontpolderden Hedwige wordt tekentafelnatuur. Naar
aanleiding van een artikel in de PZC/De Stem over de visie van Wil Lases over de Hedwigepolder
_________________________________________________________________
30 sept. 2013. De Stichting "Red onze polders" heeft in een zienswijze
op het Rijksinpassingsplan Hedwigepolder aan de overheid verzocht om het project af te wijzen omdat het in strijd is met de milieuwetgeving in Nederland. Bovendien zijn er te veel onzekerheden op grond waarvan het voorzorgsprincipe toegepast moet worden.
_________________________________________________________________
ecotopenkaart Westerschelde24 septemb
er 2013. Zienswijze ir. Wil Lases op Rijksinpas-singsplan Hedwigepolder: Het denken in oppervlakten door ecologen maakt een karikatuur van de veelzijdigheid van de dynamica (de natuur) van de Westerschelde en is fundamenteel onjuist. Klik op de kaart voor meer details over de absurditeit van het denken in oppervlakken (ecotopen).
_________________________________________________________________
26 mei 2013. Praten met twee monden. De Tweede Kamer ging in februari van dit jaar zonder kik akkoord met het onder water zetten van de Hedwigepolder. Niet ontpolderen is voor de politiek ineens over. Lees verder.....
_________________________________________________________________
8 juni 2012. Tijd voor een tussen-evaluatie.
Aan de hand van de officiële evaluatie door bureau Klinker in 2005 wordt de tussenstand opgemaakt nu de regering geen beslissing over de Hedwige genomen heeft.
_________________________________________________________________
31 mei 2012.
Op de dag dat de Tweede Kamer over het Bleker-alternatief II stemt stuurt de Vlaamse minister-president Kris Peeters een brief naar Bleker om de geschillenbeslechting op te starten. Die brief had Peeters kennelijk klaarliggen. Lees ook hoe Peeters als 'Pietje de Leugenaar' door Knack.be neergezet wordt.
_________________________________________________________________
13 april 2012. Bleker en Koppejan houden weer eens geen voet bij stuk.

We zagen dit eerder in 2007 bij de goedkeuring van de Scheldeverdragen in de Tweede Kamer en in 2009 met de Balkenende/Verburg-truck in 2009 met een zogenaamd dubbelbesluit. Wij hebben het gehad met die mooie beloftes uit Den Haag en zullen nu ander wegen moeten bewandelen.
_________________________________________________________________ Ewald Baecke

6 april 2012. 'Geen vierkante meter, is dat duidelijk?'
NOS interview met Ewald Baecke over het nieuws dat de helft van de
Hedwigepolder ontpolderd zou moeten worden.
______________________________________________________
5 april 2012. Peeters geeft niet toe in Hedwige-dossier. Volgens de Gazet van Antwerpen geeft Peeters juist wél toe in de Hedwige, want als Brussel het goed vindt, is Peeters ook akkoord. Of weet men in Vlaanderen al wat Brussel gaat besluiten?
_________________________________________________________________
1 maart 2012. Herstel van natuur Westerschelde wordt wél betwist. Reactie op het interview met Kees Veerman in de PZC
_________________________________________________________________
1 februari 2012. Hoogleraren zetten lezers op verkeerde been.
De uitspraken van de hoogleraren Heip, Meire en Herman in de PZC zijn politiek geïnspireerd en niet wetenschappelijk.
_________________________________________________________________
1 februari 2012
. Groot tumult in de Tweede Kamer over de hoorzitting over de Hedwigepolder. Lees het verslag van Jeffrey Kutterink en de webredacteur.
_________________________________________________________________
29 januari 2012. Wie gijzelt wie? Lees meer over het gijzeldrama door de verdieping van Westerschelde.
_________________________________________________________________
19 januari 2012. Het wordt spannend rond de alternatieven voor de Hedwige van Bleker. De Gazet van Antwerpen spreekt al over een rel en Di Rupo heeft bij zijn eerste bezoek aan Rutte zich achter de eisen van Vlaanderen gesteld. Het wachten is op de publicatie van de brief van Bleker met extra wetenschappelijke onderbouwing van zijn alternatieven.
_________________________________________________________________
15 juli 2011.
De web-master volgt vanuit zijn zeilbootje het flexibel storten rond de Hooge Platen bij Breskens want hij is op zoek naar de relatie met het alternatief voor ontpolderen van Staatssecretaris Henk Bleker. Lees zijn verslag.
_________________________________________________________________
6 juli 2011.
Het besluit van de regering om een alternatief voor ontpolderen geeft felle reacties in de media. Lees bijvoorbeeld "De omgekeerde wereld" of "Westerschelde-opzet deugt niet" of beluister het interview van Ferdinand Koppejan met de havenschepen van Antwerpen Marc van Peel in Zeeuws Diep.
_________________________________________________________________
1 juli 2011. Meerderheid Tweede Kamer voor alternatief ontpoldering
meldt de Tweede Kamer. VVD-woordvoerster Lodders benadrukt dat haar fractie tegen het Scheldeverdrag heeft gestemd. Zij is dan ook blij met het alternatief. Goed dat Nederland op zijn schreden terugkeert, aldus Koppejan (CDA), want het plan voor ontpoldering is een "symbool van doorgeschoten natuurbeleid van tekentafelbiologen".
_________________________________________________________________
23 juni 2011. De Westerschelde in onbalans
Er is een schril contrast tussen het Deltaresrapport met alternatieven voor ontpolderen van de Hedwigepolder en de rapporten en uitspraken van Deltares tijdens de hoorzitting in de Tweede Kamer in 2009.
_________________________________________________________________
17 juni 2011
. "Haal alles uit de kast om minder goede landbouwgrond aan de zee te geven!" Dat was het inspererende uitgangspunt en ook de opdracht van Staatssecretaris Henk Bleker. Én het resultaat moet aan de ecologische toetsen voldoen. Hij heeft bestuurlijk Zeeland, zijn ministerie en Deltares meegekregen. Het feit dat Karla Peijs ook op de persconferentie was, is veelzeggend. Lees het rapport Natuurherstel in de Westerschelde van Deltares.
_________________________________________________________________
10 juni 2011. De Vogelbescherming is een PR campagne voor ontpoldering begonnen. Ze verstoort daarvoor de rust van de vogels met een vliegtuigje. De informatie die ze daarbij aan de media verschaft is zeer eenzijdig. De Vogelbeschemring blijkt een subjectieve, eenzijdige belangenorganisatie te zijn.
_________________________________________________________________
26 februari 2011. In Oostburg was op 23 februari door de PvZ een debat over ontpolderen georganiseerd.
Presentaties werden gehouden door Prof Jaap Schijve, Dr. Cor Scheele, ir. Wil Lases en Leendert van Melle. Zie het verslag van de avond.
Aan het debat voorafgaand werden kandidaten voor de Staten uit Zeeuws-Vlaanderen uitgenodigd voor een gratis frietje op de markt van Oostburg. Zie persbericht: Zeeuwsvlaamse Statenleden bakken ze goudgeel.
_________________________________________________________________
Mijn eerste tweet: @ikmaakmezorgen Grondwater in China daalt dramatisch met grote voedseltekorten tot gevolg http://bit.ly/fH0UxG En Nederland maar ontpolderen
_________________________________________________________________
Staatsecretaris Bleker zingt Zeeuws Vlaamse volkslied28 januari 2011. Staatssecretaris Henk Bleker zingt Zeeuws Vlaamse volkslied!
Hij kwam naar de Hedwigepolder om duidelijk te maken dat de regering de vaste wil heeft om met een goed alternatief te komen. Nuchter natuurherstel zonder dat polders onder water gezet moeten worden. Ter ondersteuning zong hij het Zeeuws-Vlaamse volkslied samen met Hamelink, Poppelaers, Mulder, Peijs, de Feijter, Geleijnse, Provoost, en de Cloedt. Klik op de foto of hier voor de uitzending van Omroep Zeeland.
_________________________________________________________________

21 november 2010. Poldertje bij Bruinisse gered!
De gemeenteraad van Schouwen-Duiveland, de algemene vergadering van het waterschap en de Staten van Zeeland hebben een motie tegen het ontgronden van het poldertje 'Uilslag' bij Bru aangenomen. Bravo! Het zou toch te gek zijn als dat poldertje van 5 ha natuurlijke natuur geforceerd moet worden naar Tureluur-natuur.
Hamelink buigt voor Bru.
_________________________________________________________________

Rutte Verhagen Vlaanderen praat met Rutte over Hedwigepolder staat in de PZC van vrijdag 15 oktober. Dat zal geen makkelijk gesprek worden. Als Mark Rutte nog steeds de instelling heeft, die hij in de verkiezingscampagne van 2006 had, dan komen ze er wel uit. Hij zei destijds: “Ik ben geen deskundige, maar ik weet zeker dat er alternatieven zijn. Je moet het vooral ook willen”. De Vlaamse minister Hilde Clevits zal formeel natuurlijk bezwaar maken, maar ze zouden het wel eens kunnen worden. De wil moet er zijn. Het Scheldeverdrag kent wijzigingsmogelijkheden. Nu zit waarschijnlijk Maxime Verhagen aan tafel. Maar, Mark&Maxime zijn het tegenwoordig, gezien de vele schouderklopjes zo eens met elkaar. We zullen zien....
_________________________________________________________________
HelmaNepperus29 mei 2010. Open dag in de Hedwigepolder succes!
Een kleine 300 bezoekers bezochten de Hedwigepolder. Ze hebben genoten van de schoonheid van de natuur in de polder, de wandeling door het krekengebied en het samenzijn. Er was waardering voor de lezingen van de heren Lases, Schijve en Provoost. Tweede Kamerlid Helma Neppérus bezocht de Hedwige op haar rondreis door Zeeland en verklaarde dat als de VVD in de regering komt het ontpolder-besluit teruggedraaid zal worden. Zij beloofde jaarlijks de Hedwige te bezoeken om haar eigen geplante boom te komen bewonderen. Lees het verslag en volg de links naar de lezingen.
_________________________________________________________________
5 april 2010
Vorige week was in Kloosterzande een informatieavond over de MER voor het verleggen van de zeedijk bij Perkpolder. Buiten en binnen werd breeduit door tegenstanders van ontpolderen geprotesteerd. Op de foto wordt de bres in de zeedijk symbolisch weer gedicht, omdat de meerderheid van de Zeeuwen dit soort natuur niet willen. Klik op de foto voor een videoimpressie van het protest op deze avond. Lees ook het commentaar van ir. Wil Lases op de startnotitie en laat u inspireren om uw eigen bezwaar tegen het verplaatsen van de zeedijk bij Perkpolder in te dienen. Doe dit wel voor 30 april!. Lees de PZC.
_________________________________________________________________
12 maart 2010

Op het Abdijplein in Middelburg heeft tijdens de Statenvergadering het actiecomité 'Red onze Polders' 1000 kg aardappelen uit de Hedwigepolder overhandigen aan de voedselbanken in Zeeland. Dit uit protest tegen het ontpolderen van de Hedwigepolder.
Klik op de foto voor een You tube film.
De Staten wilden op 12 maart wederom geen motie

_________________________________________________________________

2 februari 2010.
"Rijk schoffeert Hulst"
schrijft het Nederlands Dagblad na de opschudding in
Hulst tijdens de voorlichtingsavond van LNV.
Klik op de foto en hoor hoe 'boos' en
consequent burgemeester Mulder is.
De webredacteur kiest voor de formulering:
"Zeeuwse bestuurders krijgen koekje van
eigen deeg".
Nu ervaren B en W van Hulst en Gedeputeerde Staten van Zeeland hoe het voelt als over jou zonder jou beslissingen met onheuse argumenten genomen worden.
Want zo zijn de Zeeuwse bestuurders in het ontpolderdossier de afgelopen jaren met de bevolking omgegaan
.
Lees de toespraak van Magda de Feijter.
_________________________________________________________________

13 december 2009.
Estafette-protesttocht
Er is gisteren een massale protestestafette van tractoren vanaf Het Zwin langs de Westerscheldedijk, door veertig polders naar de Hertogin Hedwigepolder georganiseerd. De regering heeft besloten om de Hedwigepolder te ontpolderen en de Tweede Kamer heeft daarmee, ondanks de motie van der Staaij, ingestemd. Er werd symbolisch een spa, als mascotte van verzet, naar de Hedwigepolder gebracht, waar hij aan senator Kees Slager (SP)
overhandigd werd. Er mag geen spa de grond
in om dijken door te breken. Kees Slager overweegt zelfs een interpellatie van Minister Gerda Verburg met de spa in de hand
.
Beluister zijn toespraak op .
Fier verdedigde Ad Koppejan zijn rol in de Tweede kamer. Er waren veel politici naar Zeeuws-Vlaanderen gekomen. Bierens (VVD), Robesin (PvZ) en Koppejan (PvZ) gaven o.a. de spa door in de estafette. CU en PvdA, mede verantwoordelijk voor het goedkeuren van ontpolderen, schitterden door afwezigheid. Jan Schuurman Hess (PvdA), die onlangs op het forum van de PvdA Zeeland het discussiestuk over ontpolderen "Het antwoord van de Ziel" plaatste, was er natuurlijk wel.

Bekijk de twee video's van de webredacteur hierboven en bekijk vooral ook de vak-foto's op het Regionaal Beeld Nieuws Netwerk: www.rbnn.nl_________________________________________________________________

Slag om de Oosterschelde19 november 2009. Verleden jaar verscheen een 'geschiedenis'-boek dat iedere geboren- én import Zeeuw gelezen moet hebben; een boek dat eigenlijk op elke middelbare school in Zeeland besproken dient te te worden. Het verhaalt over de unieke strijd in de jaren '60 en '70 om de Oosterschelde open te houden. Rijkswaterstaat, destijds 'een Staat binnen de Staat', was al begonnen met het afdammen van de Oosterschelde en toch wisten een aantal gewone volhardende mensen een beweging tot stand te brengen waardoor de regering Den Uyl besloot om te stoppen met afdammen en een unieke stormvloedkering te ontwerpen en te bouwen.
Lees het boek! Wie waren die mensen en wat dreef hen? Lees over de rol van de politiek, de PZC en over het Zeeuws establisment in de jaren '70. Wie waren de voor- en tegenstanders van afsluiten van de Oosterschelde? Wat was de rol van de opkomende milieubeweging? Maar lees het boek vooral ook om de overeenkomsten te zien tussen het besluit van toen om de Oosterschelde af te sluiten en om te ontpolderen nu. Ook toen waren er Nijpels-achtige commissies en Grontmij adviseurs die 'bewezen' dat de Oosterschelde dicht moest. Bij het aannemen van de Deltawet waren de beide parlementen net zo slap als bij het aannemen van de Scheldeverdragen. Maar leer er vooral uit dat, zolang de goede zeeklei in de Hedwige nog niet is afgegraven en de dijk nog niet doorgestoken is, de regering nog steeds kan besluiten om de Hedwigepolder definitief niet te ontpolderen en bijvoorbeeld het herstel van getij in de Gevelingen (net beloond met de Delta Water Award) als alternatief te benoemen.

_________________________________________________________

Zierikzee, 10 oktober 2009. Deze internetsite is gewijd aan de zorgen die ik heb over wat er zich rond en in de Westerschelde afspeelt.
Vlaanderen en Nederland hebben besloten om de Schelde tot en met 2030 toegankelijk, veilig en natuurlijk maken, zoals dat zo mooi heet. Dat is bekrachtigd in de zogenaamde Scheldeverdragen. Gisteren heeft, na een verwijtbaar wijfelend beleid, het kabinet dan eindelijk toch maar besloten om de Hertogin Hedwigepolder onder water te zetten. We weten nu al dat de Tweede Kamer, ondanks de moties tegen ontpolderen, geen bezwaar zal maken!!! Waar is het dualisme in de Kamer gebleven?
Veel Zeeuwen zullen dit niet accepteren en, net als ten tijde van het afsluiten van de Oosterschelde, actie blijven voeren.

De web-redacteur is van mening dat dit besluit over Zeeland mogelijk is vanwege een gerichte Groene Leugen. De doorgeschoten Europese milieuwetgeving, de Nederlandse regering en ons parlement houden geen rekening met de cultuur-historische waarde van Zeeland en met de mening en gevoelens van bewoners van een streek.
----------
Op deze site worden artikelen en meningen, uit de media of eigen redactie, verzameld.

Deze webstek is gestart op 13 april 2006 en wordt redelijk continue bijgewerkt.
Teksten en foto's van de webredacteur mogen met bronvermelding gebruikt worden.

Leendert van Melle.
(eigenaar en web-redacteur van ikmaakmezorgen.nl)

Reacties of vragen naar: lvm apestaartje ikmaakmezorgen.nl
(Excuus voor dit cryptische e-mail adres, maar het spamfilter Plesk van mijn hosting laat te veel spam door)

_________________________________________________________________

17 oktober 2009. Zeeland is foutief door LNV geïnformeerd.
LNV heeft in 2005, bij de onderbouwing van de 600 ha ontpoldering, de provincie Zeeland foutief over de status van het rapport NOPSE geïnformeerd. Met grote consequenties. Lees meer hier..!
_________________________________________________________________

Toertoren13 oktober 2009. Het Monument voor de Verdronken dorpen in Colijnsplaat is dan eindelijk ingehuldigd. Men is 'creatief' geweest. Het was kennelijk te bizar om het publiek 4,5 minuten lang te laten luisteren naar het geluid van het verdrinken van een dorp. De Commisaris van de koningin, de gedeputeerde en genodigden luisterden naar het lawaai uit de toeter-toren, omlijst door moderne blazersmuziek. De kracht van muziek is dat het abstract is. De toetertoren daarintegen is aanstootgevend, weerzinwekkend concreet. Je hoort luidende kerkklokken, stormgeloei, stromend water en het loeien van koeien uit die toetertoren komen. Wat mij betreft is dit kunst voor op de bodem van de Oosterschelde! Klik HIER om de inhuldiging te 'zien' en te 'beluisteren'
_________________________________________________________
Adri Provoost5 september 2009.
De Zeeuwse Waterschappen staan pal achter hun alternatief voor ontpolderen van de Hedigepolder. Ze zijn ervan overtuigd dat het onderzoek van LNV dat zal bewijzen. Zie uitzending Omroep Zeeland met bedenker van het alternatief, Adrie Provoost.:

__________________________________________
Bomen planten in Hedwige tegen ontpolderenEerste en TweedeKamerleden plantten op 6 februari bomen tegenontpoldering van de Hertogin Hedwige-
polder, terwijl 100 meter verderop de Vlamingen al lang begonnen zijn met ontpolderen. Lees meer over de farce van een grensoverschreidend natuur-herstelproject vanwege de verdieping van de Westerschelde. Lees verder......

_________________________________________________________________

8-7-2008. De Eerste Kamer is tegen ontpoldering en keurt tóch de Scheldeverdragen onvoorwaardelijk goed! De belofte aan Vlaanderen weegt blijkbaar zwaarder dan de belofte aan de Zeeuwen.
In Vlaanderen riep Kris Peeters niet voor niets al weken dat voor het reces het Scheldeverdrag goedgekeurd zal worden. De Eerste Kamer is, net als in de Tweede Kamer, bezweken onder de druk van de regering. Daarmee wordt willens en wetens bewust een slechte wet goedgekeurd.
________________________________________________________________

voettocht jan schuurman hess van Jan Schuurman Hess heeft tot een tweede volksvergadering in Zeeuws Vlaanderen geleid. In de voetsporen van Troelstra ontdekt hij wat er écht leeft in Zeeuws Vlaanderen. Zo ontstond zijn idee om een impuls aan Zeeuws Vlaanderen te geven door een groots zonne-energieproject in Zeeuws Vlaanderen te initiëren. Hij kreeg bijval van investeerders en de volksvergadering was zeer enthousiast.
Drie vrouwen vertelden betrokken wat de bedreigingen Kees Slager op de volksvergadering in Perkpoldervoor de mosselsector en ontpolderen betekent.
SP-senator Kees Slager gaf zijn visie op de ontpolder-problematiek en de verdieping van de Westerschelde in het licht van de vergadering van de Eerste Kamer op 8 juli. (Klik op foto voor een video van zijn toespraak). Hij noemde de aktiegroep "Oosterschelde Open" uit 1971 als lichtend voorbeeld voor de aktievoerders van nu.
Veel politici, waaronder Ad Koppejan, Harm Evert Waalkens, Theo Buysse, Johan Robesin en Frans Hamelink gaven kommentaar op de huidige situatie en het plan van Jan Schuurman Hess.
_________________________________________________________________

volksvergaderingGeslaagde aktie van de vrouwenwerkgroep Verdedig de Dijken en de stichting de Levende Delta in de Hedwige- polder op 6 sept 2007.
"De Zeeuwen hebben met bloed, zweet en tranen hun land op de zee veroverd. Nu moeten ze, in de traditie van de Geuzen, met z'n allen de bedreigde polders verdedigen, zonodig weer met kruiwagen en schop", aldus Statenlid Maria le Roy van de PvdA.
(Bron foto: Verdedig de Dijken. Klik op foto voor vergroting)

_______ _________________________________________________________

BalkenendeBalkenende was in de verkiezingstijd op 13 november 2006 in Kapelle toeschietelijk naar de tegenstanders van ontpolderen: "Het gaat nu de goede kant uit. Ik snap de gevoeligheden in Zeeland. Maar, als ik zie hoe de discussie in de Tweede Kamer nu is en hoe het kabinet er op inspeelt, dan komt het allemaal wel goed". (Klik op foto om te beluisteren)

_________________________________________________________

De bezoekers van Zeelandnet, evenals elke rechtgeaarde Zeeuw, weten het wel!

pol
_________________________________________________________


handtekeingen
Actiecomités met 27647 handtekeningen op het Binnenhof op weg naar de commissie LNV van de Tweede Kamer
_________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

Links


Persberichten
WOB procedures
Standpunten
ontpolderen Zeeuwse gemeenten
e-mails/brieven
aan de overheid
en politici
Startpagina

________________________
Op de webstek van Jakob Liek, gepensioneerd civiel ingenieur, staan een aantal boeiende artikelen:
Schoneveld, een goed alternatief voor ontpolderen.
En in 'Waterbouw van vroeger' staan diverse interessante artikelen van voor en na de ramp. Ook artikelen in het Zeeuws.

____________________
Kijkhut Hooge Platen
Art 44 vragen PvZ over lelijke kijkhut op Hooge Platen in de Westerschelde.
____________________
Stop de Groene Leugen
____________________
Ikmaakmezorgen.nl op Zeeland Nu met Joachim van Maaren
Uitzending Zeeland nu
____________________
Project Perkpolder Protestlied perkpolderprotestlied
____________________

Commissie Veerman:
Ter Heide
Lees het rapport van de Commissie Veerman
____________________

De Haakse Zeedijk
Haakse zeedijk
"De Haakse Zeedijk" is een multifunctionele oplossing voor de zeespiegelrijzing en andere problemen van de ingenieurs Haak en Stokman.

____________________

zeeteevee
Gedicht van Aldo de Spirt met oproep voor een referendum. Voorgedragen op Zeeteevee © en de tekst: 't Verzoope Land van Everinghe

o nee
de stadstuin van de web-redacteur in Zierikzee14,22m

Hoe nodig is de verdieping eigenlijk?

Met vakantie op de Westerschelde kwam uw web-redacteur dit schip met een diepgang van 14,2 m tegen!

Dat kan want de webstek van de haven van Antwerpen meldt dat tijafhankelijk de diepgang max 15,5 m is.
Door verdere verdieping zal tijonafhankelijk tot
14 m mogelijk zijn.
Vreemd! Volgens de startnotitie vaargeul- verruiming is dat maar 13,1 m. Is dat de vierde verdieping?

____________________

zeeland
protestbord in de Everingepolder

red onze polderDe Gazet van Anwerpen vraagt in een enquête wanneer men denkt dat de Schelde uitgediept is. Is dat in 2009, 2010, 2011,2012, na 2012, of nooit? Lees het opmerkelijke resultaat
_________________
HUMOR HUMOR

Het konijn van Henk Bleker door Cor de Jonge:

____________________
Tekstdichter Rob Chrispijn, heeft het probleem voor de impasse in het conflict over de verdieping van de Westerschelde gevonden. Luister naar zijn oplossing uit het VARA radioprogramma Andermans Veren.
____________________ De oplossing van cartoonist Quirit:

____________________
Ernst Jan Rozendaal, columnist van de PZC, heeft een complot in het Westerscheldedossier ontdekt.
E.J. Rozendaal
____________________
Cartoon van
Leo van der Vliet:
Hulde aan onze HeldenZo komt men op deze webstek!

Foto's van de bedreigde poldersNIEUWS NIEUWS NIEUWS NIEUWS

De Cloedt wil de Hedwigepolder zelf ontpolderen.
"Onderhandel opnieuw met Vlaanderen over Zwinproject"
Bleker: Regering neemt geen nieuw besluit over Hedwigepolder.
Kamer stemt tegen kabinetsplan Hedwigepolder.
Eigenaar Hedwige
dreigt met rechtzaak.
Zware klap voor Antwerpse haven.
Een andere koers voor de Westerschelde.
Hedwige blijft voorlopig droog staan.
Rutte paait
'cruciale' Zeeuw in Torentje.
Natuurorganisaties laten.
ontpoldering varen.
Regeerakkoord: geen ontpoldering Hedwige
Hulst tegen onteigening Perkpolder.
Sprankje hoop voor tegenstanders ontpolderen.
Bescherming natuur schiet te ver door.
De Cloedt begint juridische strijd tegen ontpoldering van Hedwige.

Kamer is Hedwige meer dan beu
Ontpolderen kan niet vanwege vervuild Scheldewater.
Massaal protest op Grote Markt Hulst tegen ontpoldering Hedwigepolder.
Tractorprotest tegen ontpoldering zet streek op stelten.
Verburg tegen ontpoldering als het louter voor natuur is.
Eerst wel, toen niet, nu weer wel?
Kamer blijft tegen ontpoldering Hedwigepolder.
De Vlaamse leeuw brult.
Getij biedt Grevelingen kansen.
Rapport Nijpels wetenschappelijk weerlegd en afgewezen.
Hedwige vol water is toch de
slechtste oplossing.
Nederland schendt FAO-afspraken.
Saeftinghedok.... Waarom zouden we?
Peijs: 'Verlos Westerschelde van Vogel- en Habitatrichtlijn'.
Tweede Kamer wil ontpolderen
uit Schelde verdragen.Al het nieuws op deze site.

Laatst geplaatste artikelen door de webredactie:
Hedwige wordt Tekentafelnatuur.
Evaluatie Hedwigepolder dossier.
Incident met containerreus op Westerschelde loopt goed af.
'Natuurherstel' Westerschelde
in volle gang
.
De omgekeerde wereld.
Artikel in De Standaard deugt niet.
De Westerschelde is in onbalans
Wat voor rol speelt DOW bij ontpolderen van de Braakman?
Maersk Tripl-E: Het containerschip van de toekomst.
Ontpolderen is ontoelaatbaar: 'Harde acties geoorloofd'
Retranchement laat van zich horen.
Waarom ontpolderen Hedwige onverantwoord is.
Zorgen over stijgende voedselprijzen
Het 'nieuwe denken' versus het 'oude denken' en de Westerschelde.
Staten van Zeeland hebben een kort geheugen.
Wetenschappelijk historisch geografisch onderzoek Westerschelde rechtvaardigt geen ontpoldering.
Zeeuwen zijn politiek meer dan beu.
Hedwigepolder is al in zijn
originele staat.
Zeeland foutief door LNV geïnformeerd.
Nederlanders zijn gek geworden.
Het Brusselse 'Berlaymonster' heeft
Nederland in zijn macht.
Doel is een probleem voor Peeters.
Misleiding of slechte journalistiek, of beide?
Kabinetsplan Westerschelde verbetert de natuur en de veiligheid.
Het fenomeen 'Commissie Nijpels'.
Nieuwe Reynaert de Vos in Hulst bij ontpolderen Perkpolder.
De vogelbescherming, de minister van LNV en de groene leugen.
Wij waterbouwers zijn wèl bezorgd.
Nederland inpolderen om kust te beschermen (uit de Ingenieur).
100 dagen Balkenende VI en ontpoldering
'Joe stukje Zeeuwse grond is
ok van mien'
Hét argument tegen ontpoldering
Cie. Maljers
kreeg verkeerde opdracht.
Weg van 'Weg van Water' van H. Saeijs.

Alle artikelen van de webredacteur.
________________________________
Het milieuprotestlied van Maarten Bruijnes. Klik op de foto.
Maarten
Carla Peijs zingt braaf mee met het mosselprotestlied. Klik op de foto.
Peijs zingt mossellied

Wat gebeurt er met de zeehondjes? 


Stemming omroep zeeland
Weer een overduidelijke uitslag over het ontbreken van draagvlak voor ontpolderen. Politici luister hier naar!

De Valamse Zeeuw
Beter een actief verontrust burger à la Tijl Uilenspiegel, dan ingekapseld in een politieke dwangbuis en aan een leiband.... Geniet van de blog van de Vlaamse Zeeuw.
_______________________

PZC enquette:


Bloemlezing van steun-betuigingen tegen ontpoldering.
Groot bestand 9,3 Mb
(samengesteld door Lex Kattenwinkel)
_____________________


v
ader en zoon Minderhoud. Klik op foto voor uitzending van netwerk.
______________________

buitenhof
Is de strijd tegen het water
nu pas begonnen?
Zie BuitenhofTV om de video te bekijken.

A. Geuze
Of luister naar de uitzending van Omroep Zeeland op
17 mei 2007:
_______________________

stuwmeer

De eilanden voor de kust kunnen gecombineerd worden met een omgekeerd stuwmeer in zee.
_______________________mijn zeeland
Kees Slager roept in "Mijn Zeeland" op om Adriaan Geuze (met zo'n achternaam moet je wel Zeeuwse wortels hebben) terug te halen naar het land zijner vaderen en hem dan de ruimte geven om hier zijn ideeën uit te voeren.
______________________

stop de waanzin
Lees het laatste nieuws van de volhouders in Doel.


Natuurlijkheid en toegankelijkheid rusten in harmonie uit (niet op de Westerschelde genomen)
_______________________

Jonkvrouwe Hedwige
Klik op plaatje voor grotere weergave.
Met dank aan het
onafhankelijk satirische
Blog De Vlaamse Zeeuw

_______________________
POLDER-LIEDEREN:

De polder De Heletroep
Beluister en bekijk de video op You Tube van het prachtige lied 'De Polder', uitgevoerd door Deheleboel, geschreven door Edwin de Vries.
_______________________
Engel Reinhoud en Ambras:
Polderland Ambras
"Polderland,
hier kan ik uren zweren,
Ik zou graag iets van je rust, In mien gedachten erven."
_______________________
Anja Kopmels
Anja Kompels: een diek mee boamen
Een diek mee boamen
_______________________